<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

Kom in actie 

Zet nu het Afval-lab® in voor het Voortgezet Onderwijs, het Primair Onderwijs en voor de Buitenschoolse Opvang.  

Open te klappen op ieder plein of in de tuin! Een plek waar kinderen onderzoeken, muziek maken, spelen en ontdekken. Waarin we afval daadwerkelijk upcylen met technische apparatuur. De caravan is los in te zetten, maar liever als samenhangend onderdeel van maatwerktraject waarin we uw school echt 'op groen' gaan zetten. Benieuwd hoe dat traject eruit kan zien voor uw school? U kunt een stategiegesprek inplannen! Daarin bespreken we de mogelijkheden.

Klas op Groen werkt voor het Afval-lab® samen met de Kaasfabriek/het Fablab uit Alkmaar en met pianist Michiel Hoogendijk

Download hier de flyer!

 

EEN OVERVLOED AAN AANBOD

In gesprekken met leerkrachten en directeuren is een terugkerend onderwerp: dat er zoveel aanbod is en dat er zoveel 'moet'. Directeuren geven aan dat ze met regelmaat in één week 5 aanbiedingen krijgen voor interessante projecten waar de school aan mee zou moeten doen. Vaak leerzaam en zeker leuk, vooral om een belangrijk onderwerp even flink in de belangstelling te zetten. Kiezen is daarmee niet makkelijk, bovendien is het niet altijd in te passen in een vol curriculum. Dat geeft druk. Klas op Groen kan door de ervaring in het onderwijs goed met u kijken naar de inpasbaarheid. Er wordt ingezet op integreren en (duurzaam) versterken. 

AANSLUITEN OP HET SCHOOLPLAN  

Scholen maken graag gedegen keuzes die aansluiten op de koers die uit is gezet in het strategisch beleidsplan van de Stichting en in het Schoolplan. Geen hap snap keuzes, maar keuzes, die ook op termijn geborgd kunnen worden in het beleid van de school. Klas op Groen sluit aan op die behoefte vanuit de onderliggende wens om leerlingen echt voor te bereiden op een toekomst waarin het maken van duurzame keuzes ‘normaal’ is geworden. Het doel dat centraal staat is dat het onderwijs en de onderwijsomgeving leerlingen op een belevenisgerichte manier kennis en vaardigheden meegeeft om in de toekomst duurzame keuzes te kunnen maken.

ONDERWIJSVERNIEUWING

Duurzame ontwikkeling sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in het onderwijs. Juist omdat het accent op vaardigheden ligt en op leren in een betekenisvolle omgeving met focus op jezelf (en je talenten), met zorg voor je omgeving en zorg voor de wereld. Het biedt kansen leren actueel, betekenisvol, innovatief en sociaal betrokken te maken.

WAT DOET KLAS OP GROEN VOOR UW SCHOOL?

De strategie wordt uitgezet op basis van een gezamenlijk geformuleerde visie op duurzaamheid in de school. Kinderen staan centraal. Klas op Groen wil duurzame scholen op de kaart zetten. Daarvoor is een goed plan van aanpak nodig. Nieuwsgierig hoe dat plan er voor u uit kan zien? Meld u aan voor een strategiegesprek. 

Lees verschillende ervaringen

"Juf, dit was mijn leukste schooldag ooit." En: "Zijn jullie er over een paar jaar nogsteeds? Dit lijkt me zulk leuk werk om te doen, daar wil ik ook wel werken." (leerlingen van groep 5 en groep 7, Burijn Alkmaar)

" Fijn dat wij aan de pilot mochten meedoen, voor de start van het Afval-lab. De kinderen en wij hebben er ernorm van genoten." (directie, de Burijn Alkmaar)

"Dit was echt een hele creatieve,  mooie combinatie van muziek en educatie over het thema Afval dat we schoolbreed uitgebreid hebben behandeld"
"Mijn leerlingen vonden het heel erg leuk en het was ook leerzaam"
"Wanneer komen jullie weer?" "aaaaaaaah, is het nu al afgelopen? Wij hebben nog wel tijd hoor juf!"
Leerlingen en leerkrachten van ABBS het Podium (IJburg, Amsterdam)


"De leerlingen (groep 8) waren ontzettend betrokken bij de muziekles over weer en klimaat. Dat sloot mooi aan op het IPC thema weer en klimaat dat we hadden behandeld. Ze gingen enthousiast aan de slag en waren trots op het lied dat ze gemaakt hadden met elkaar. En ook verrast dat het hen zelf was gelukt om zelf een lied te maken in zo'n korte tijd." 
Judith Brizzi, leerkracht. Pater Jan Smitschool Heerhugowaard.

Blijf op de hoogte!

Ontvang onze nieuws updates

ShareThis Copy and Paste