<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1122557164519905&ev=PageView&noscript=1" />

Kom in actie 

Zet nu het Afval-lab® in voor het Voortgezet Onderwijs, het Primair Onderwijs en voor de Buitenschoolse Opvang.  

Open te klappen op ieder plein of in de tuin! Een plek waar kinderen onderzoeken, muziek maken, spelen en ontdekken. Waarin we afval daadwerkelijk upcylen met technische apparatuur. De caravan is los in te zetten, maar liever als samenhangend onderdeel van een traject waarin we uw school echt 'op groen' gaan zetten. U kunt een stategiegesprek inplannen! Daarin bespreken we de mogelijkheden.

Klas op Groen werkt voor het Afval-lab® samen met de Kaasfabriek/het Fablab uit Alkmaar en met muzikanten.  

Download de flyer!

 

EEN OVERVLOED AAN AANBOD

In gesprekken met leerkrachten en directeuren is een terugkerend onderwerp: dat er zoveel aanbod is en dat er zoveel 'moet'. Directeuren geven aan dat ze met regelmaat in één week 5 aanbiedingen krijgen voor interessante projecten waar de school aan mee zou moeten doen. Vaak leerzaam en zeker leuk, vooral om een belangrijk onderwerp even flink in de belangstelling te zetten. Kiezen is daarmee niet makkelijk, bovendien is het niet altijd in te passen in een vol curriculum. Dat geeft druk. Klas op Groen kan door de ervaring in het onderwijs goed met u kijken naar de inpasbaarheid. Er wordt ingezet op integreren en (duurzaam) versterken. 

AANSLUITEN OP HET SCHOOLPLAN  

Scholen maken graag gedegen keuzes die aansluiten op de koers die uit is gezet in het strategisch beleidsplan van de Stichting en in het Schoolplan. Geen hap snap keuzes, maar keuzes, die ook op termijn geborgd kunnen worden in het beleid van de school. Klas op Groen sluit aan op die behoefte vanuit de onderliggende wens om leerlingen echt voor te bereiden op een toekomst waarin het maken van duurzame keuzes ‘normaal’ is geworden. Het doel dat centraal staat is dat het onderwijs en de onderwijsomgeving leerlingen op een belevenisgerichte manier kennis en vaardigheden meegeeft om in de toekomst duurzame keuzes te kunnen maken.

ONDERWIJSVERNIEUWING

Duurzame ontwikkeling sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in het onderwijs. Juist omdat het accent op vaardigheden ligt en op leren in een betekenisvolle omgeving met focus op jezelf (en je talenten), met zorg voor je omgeving en zorg voor de wereld. Het biedt kansen leren actueel, betekenisvol, innovatief en sociaal betrokken te maken.

WAT DOET KLAS OP GROEN VOOR UW SCHOOL?

Klas op Groen biedt twee verschillende pakketten aan, op maat af te stemmen op de school/het IKC of het kinderdagverblijf:
  • Op Weg naar Groen, een programma dat verdeeld over 1 maand kan worden ingezet voor groep 1 t/m 8, inclusief een teamtrainingsbijeenkomst.
  • Het Schooljaar op Groen, een maatwerkpakket met een programma voor groep 1 t/m 8 en een begeleidingstraject waarbij we een plan van aanpak maken en een strategie uitzetten voor de langere termijn.
Nieuwsgierig? Meld u aan voor een strategiegesprek. 

 

Blijf op de hoogte!

Ontvang onze nieuws updates

ShareThis Copy and Paste